Search - K2
Zoeken - jDownloads
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

Fout

[OSYouTube] Alledia framework not found

Disclaimer

info disclaimerWebsitevoorwaarden Op de inhoud en het gebruik van joomladownloads.nl zijn deze Websitevoorwaarden ('Websitevoorwaarden') van toepassing. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor joomladownloads.nl en de informatie daarop alsmede deze Websitevoorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Alle wijzigingen van deze Websitevoorwaarden zullen op deze pagina van joomladownloads.nl worden geplaatst.

Bezoek deze pagina van joomladownloads.nl daarom regelmatig voor eventuele aanpassingen of wijzigingen van deze Websitevoorwaarden. Het (verdere) gebruik van joomladownloads.nl houdt aanvaarding van deze Websitevoorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan in. Bezoek joomladownloads.nl niet verder, indien u niet akkoord bent met deze Websitevoorwaarden.

Informatie op joomladownloads.nl
De informatie op joomladownloads.nl kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij zijn niet verplicht de informatie op joomladownloads.nl te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.

De informatie op joomladownloads.nl is bedoeld ter algemene informatie en wordt uitsluitend verstrekt voor niet-commerciële doeleinden. Vermenigvuldiging en verspreiding van de informatie op joomladownloads.nl is alleen toegestaan in ongewijzigde vorm en alleen voor niet-commercieel gebruik met vermelding van de oorspronkelijke bron en de naam joomladownloads.nl.

Alle intellectuele (eigendoms)rechten (waaronder in ieder geval begrepen alle auteursrechten, octrooien, merkrechten en databankrechten) met betrekking tot alle informatie, inhoud, gegevens, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes software, productnamen, bedrijfsnamen, merken, logo's en handelsnamen op joomladownloads.nl (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Inhoud") en de manier waarop de Inhoud wordt gepresenteerd of verschijnt (met inbegrip van de vormgeving van joomladownloads.nl en andere visuele elementen) en alle informatie die daarmee verband houdt, behoren toe aan joomladownloads.nl, haar opdrachtgever(s) of haar licentiegever(s).

Op alle getoonde foto's rust copyright. Het is verboden om foto's van de site te gebruiken voor reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van joomladownloads.nl. Deze zal zo goed mogelijk zorgdragen voor bescherming van de privacy van alle gefotografeerde personen.

Bronnen
De informatie op joomladownloads.nl is afkomstig van derden, die verantwoordelijk zijn voor de juistheid en volledigheid daarvan. De gebruiker van joomladownloads.nl kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van de informatie op joomladownloads.nl. Per onderdeel van joomladownloads.nl staat onder 'bronnen' vermeld van welke organisaties de informatie op dat onderdeel afkomstig is.

joomladownloads.nl spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin joomladownloads.nl als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan joomladownloads.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. joomladownloads.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De informatie op joomladownloads.nl dient niet te worden beschouwd als een advies of als een vervanging van een specialist (in voorkomende gevallen). Het gebruik van de informatie op joomladownloads.nl en eventuele beslissingen die u op basis van die informatie neemt, is voor uw eigen verantwoordelijkheid.

Wij spannen ons in de informatie op joomladownloads.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op joomladownloads.nl. De informatie op joomladownloads.nl wordt aangeboden zonder enige garantie en wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor ieder gebruik van joomladownloads.nl of de daarop verstrekte informatie uit.

Wij garanderen niet (a) dat joomladownloads.nl en de informatie daarop altijd beschikbaar is en/of correct functioneert en (b) dat joomladownloads.nl of de servers waarop joomladownloads.nl beschikbaar wordt gesteld, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.

Links
joomladownloads.nl kan links bevatten naar andere websites en/of servers die niet worden beheerd door joomladownloads.nl. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. Wij bieden dergelijke links slechts aan voor het gemak van de bezoekers van joomladownloads.nl en het opnemen ervan houdt geen aanbeveling in door ons van de inhoud van dergelijke websites. Wees erop bedacht dat andere websites en/of servers waarmee u verbinding maakt vanaf joomladownloads.nl voorwaarden of bepalingen kunnen bevatten die afwijken van de voorwaarden en bepalingen als opgenomen in deze Websitevoorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Websitevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen verbandhoudende met deze Websitevoorwaarden en/of het gebruik van joomladownloads.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Arnhem.

Privacyreglement
Om joomladownloads.nl te kunnen afstemmen op de informatiebehoefte en het zoekgedrag van de bezoekers, worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Daarnaast worden soms gedurende enkele weken de ingevulde postcodes gebruikt om enkele statistische kenmerken van postcodegebieden anoniem te registreren. Geen van deze gegevens worden opgeslagen op een manier die tot personen te herleiden is.

Dergelijke informatie wordt verzameld door het gebruik van een 'cookie'. Een cookie is een klein tekstbestand dat door onze web-server op uw harde schijf wordt geplaatst. U kunt ervoor kiezen of u al dan niet gebruik te maken van een cookie door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. Door het gebruik van een cookie is het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer aan te passen. Een aanpassing zal op de website worden vermeld. Het is dan ook raadzaam om bij een bezoek aan de website na te gaan of de disclaimer is aangepast sinds uw vorige verzoek.

Laatst bijgewerkt in maart 2014

Afdrukken E-mailadres

Alle rechten voorbehouden door Joomladownloads.nl ©2010-2018. Hosting door Hosted PowerJoomladownloads.nl is niet verbonden aan en is geen onderdeel van Open Source Matters, Inc, of het Joomla! project. Alle vertalingen en logo's op deze website behoren toe aan de rechthebbenden.